Tech-torials

Tech-torials

Bij Zilvertron denken wij graag mee over uw toepassing. Om een deel van onze kennis te delen, brengen wij een serie Tech-torials uit.
In deze Tech-torials gaan we dieper in op aandrijftechnische aspecten op zowel elektrisch als ook mechanisch gebied.

In deze Tech-torial wordt ingezoomd op:    1: Servosystemen

Voor industriële toepassingen worden servomotoren toegepast daar waar een aandrijving nauwkeurig of hoog dynamisch moet zijn. Servo is afgeleid van het Latijnse Sclavus “Slav”, wat eigenlijk “Volgen” betekent.

Een besturing geeft een commando, de motorversterker en motor (actuator) volgen dit op. De uitvoering wordt veelal gecontroleerd via een terugkoppeling. Dit kan zijn via een puls gever (Encoder of Hall-sensor), potentiometer, resolver of tacho achter op de motor.

In aandrijftechniek wordt elk systeem met een terugkoppeling een Servo-systeem genoemd. Dit kan met een borstel-, borstelloze motor of een stappenmotor als actuator zijn uitgevoerd. Hieronder een beknopt overzicht van de verschillende terugkoppel systemen.

SysteemNauwkeurigheidToepassingAbsoluut/relatiefPrijs
     
Hall-sensoren+Pos, Snel, CommAbs/rel
Encoder+++Pos, Snel, CommAbs/rel€€
Potentiometer++PosAbs€€
Resolver+++PosAbs/rel€€€€
Tacho++Snel€€€

Nauwkeurigheid: De hoeveelheid informatie die het systeem afgeeft aan de besturing. Vaak uitgedrukt in pulsen/omw. of pulsen/mm

Toepassing:   
Pos      = Positioneren, toepassing waar men wil positioneren  
Snel     = Snelheid, toepassing waar een snelheidsregeling van belang is
Koppel = Kracht gestuurd systeem

Absoluut/Relatief:    
Abs =   Absoluut, bij het opstarten is de positie direct bekend.
Rel =    Relatief, bij opstarten, is exacte positie niet bekend en moet er eerst naar een referentie (nulpunt) gezocht worden. 

Prijs: Indicatie van het prijsniveau.

Voor alle type terugkoppelingen, heeft Zilvertron passende oplossingen voor motor en of versterker/controller.
Voorbeeld van een servo-systeem:

Motion controller:
Het ‘rekenorgaan’ die het commando/input (positie of snelheid) aanneemt en controleert via het terugkoppel systeem (Feedback Device). Vaak zit hierin een PID-regeling of Fuzzy-regeling.

Motor Driver:
Motorversterker die het signaal uit de motion controller versterkt naar een hoger energieniveau.

Motor:
Ook wel actuator genoemd, zet de elektrische energie om in een mechanische beweging.

Feedback Device:
Encoder, Hall-sensoren etc.

Tegenwoordig zie je vaak dat de motion controller en versterker in één behuizing zijn ondergebracht.
Enkele leveranciers bij Zilvertron die versterkers en/of Motion controllers voeren:

  • AMC :
  • Crouzet :
  • Electromen :
  • Fastech :
  • Kinco :
  • MiControl :
  • Vishan :
  • Zilvertron :

Wilt u iets aandrijven?
Wij helpen u graag verder om een passende oplossing te vinden.
U kunt uw aanvraag per telefoon +31 (0)182 305 045

of neem contact met ons op via deze pagina.

Met vriendelijke groet,

Team Zilvertron