Fastech

– Wat als mijn controller (Ezi servo of Ezi step) een “error all” geeft als ik op Servo On druk?

Error All foutmelding – Wanneer de voedingsspanning van de controller hoger of lager is dan de gespecificeerde voedingsspanning, dan zal de controller een Error All aangeven na een Servo On commando. Raadpleeg de desbetreffende handleiding voor het voedingsspanning bereik. De voedingen in ons assortiment zijn overwegend 24Vdc en kunnen (in geval van de motor size 86mm serie) naar behoefte in serie geschakeld worden. Veel typen voedingen hebben een potentiometer om de uitgangsspanning af te stellen naar behoefte.

– Kan een controller van Fastech rechtstreeks worden aangesloten aan een PLC?

Ja, de ingangen zijn bi-directioneel, dus geschikt voor PNP en NPN. Door de gemeenschappelijk voeding van de ingangen aan de min (-) van de 24VDC voedingsbron te verbinden, kan een ingang hoog gemaakt worden door +24VDC vanuit een PLC-uitgang direct hieraan te verbinden.

– Via PLC direct homen, vaste posities adresseren, ed, is dat mogelijk?

Ja, aan de aanwezige ingangen op de FASTECH controller kunnen functies worden toegekend. Bijvoorbeeld met input:

  1. Ga Homen (via een eindschakelaar, nul-punt schakelaar of via stroom d.m.v. een harde aanslag)
  2. Ga naar tabel regel 1 (ga naar positie 1)
  3. Ga naar tabel regel 2 (ga naar positie 2)
  4. Ga naar tabel regel 3 (ga naar positie 3)
  5. Ga naar tabel regel 4 (ga naar positie 4)
  6. Stop de beweging.

De waarden in de tabel, snelheid, versnelling en diverse parameters kunnen worden geprogrammeerd via de RS485 bus in combinatie met de (gratis) bijgeleverd software. Dit kan bijvoorbeeld via een laptop. Hiervoor is een USB/RS485 converter los verkrijgbaar.

– Mijn communicatie is niet stabiel, wat kan het probleem zijn?

De RS485 staat bekend om zijn robuustheid. Men dient wel aan de voorschriften te voldoen die bij deze bus horen. Een voorbeeld hiervan is dat de laatste unit in de bus een zogeheten afsluitweerstand moet hebben. Deze is in de FASTECH controller aanwezig en kan aan of uit gezet worden via een dip-switch. Let Op! Standaard staat deze op OFF.

– Hoe snel kan ik via de RS485 commando’s versturen?

Het protocol wordt in een aparte handleiding uitgebreid omschreven. De totale tijd van een bericht versturen en het ontvangen van een antwoord of bevestiging duurt gemiddeld 5ms. Dit is uiteraard afhankelijk van de te versturen data en/of de omvang van de te ontvangen data.

Zoeken hier naar Fastech producten